Personel Sayıları
Profesör 6
Doçent 3
Doktor Öğretim Üyesi 20
Araştırma Görevlisi 21
Öğretim Görevlisi 12
Uzman 0
İdari Personel 8
Öğrenci Sayıları
Cinsiyet
Öğrenim Türü Kız Erkek
1. Öğretim Öğrencisi 0 0
2. Öğretim Öğrencisi 0 0
Uzaktan Eğitim Öğrencisi 0 0
Toplam 0 0
Genel Toplam 0