Ana Sayfa
Fakülte
Dekan Mesajı

Dekan Mesajı

Dekanlık Mesajı

    Akademik düşünce ve yaratımın sacayaklarından biri bilimsel yöntem izlemekse, en az onun kadar önemli olan bir diğeri duyumsal-sezgisel yetenektir. Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi olarak gerek kuramsal gerek uygulamalı eğitim alanlarında gözetilen esas ilkeler, insani tüm melekelere eşit mesafede yaklaşarak, liseden mezun olmuş genç bireylerin kendilerinden bir düşün ve sanat insanı inşa etmeleri için ilk adımı atmalarını sağlamaktır.

    20 yılı aşkın süredir eğitim-öğretim hayatına devam eden Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 7 profesör, 4 doçent, 17 yardımcı doçent, 23 araştırma görevlisi, 14 öğretim görevlisi ve 3 okutman ile toplam 68 akademisyeni, 9 idari personeli ile kurumsallaşmış bir sanat ve tasarım fakültesidir. Bünyesinde yer alan Resim, Seramik ve Cam, Geleneksel Türk Sanatları Görsel İletişim Tasarımı Bölümlerinde toplam 412 öğrenci ve 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı itibarı ile Mimarlık Bölümüne 30 öğrenci alarak alanlarında uzman akademik kadrosuyla eğitimini sürdürmektedir.  2009 yılında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açılması kabul edilen; Endüstriyel Tasarım, Grafik, ve İç Mimarlık Bölümleri ile, 2013 yılında açılması kabul görülen Şehir ve Bölge Planlama ile Peyzaj Mimarlığı Bölümleri için gereken fiziki mekan ve akademik kadrolar sağlandığında eğitim-öğretime başlanacaktır.

    Disiplinlerin geçişkenliği tüm dünyadaki akademik eğitimin yönünü belirlerken, SAÜ GSF olarak bölümler arası diyalog üzerine kurulu bir ders planı esas alınmıştır. Sanatın evrensel yaratıcı gücünden ilham alınan tüm bölümlerde eser ortaya koyarken konunun özüne inerek felsefesine de hakim olan, eleştirel düşünce gücüne sahip bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Yaratıcılık ve üretkenliği destekleyerek toplumun sanatsal yapısının evrensel değerlerle buluşmasını sağlamak, sanatsal anlamda nitelikli öğrenciler yetiştirmek başlıca hedefimizdir.